Vožišće 1, Viškovo Vidi lokaciju

Zdravstvena njega u kući sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite. Provode je medicinske sestre sa položenim stručnim ispitom, u suradnji i pod stručnim nadzorom izabranog liječnika i patronažne sestre. Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno ili po nalogu izabranog liječnika.

Pravo na usluge zdravstvene njege možete ostvariti na trošak HZZO-a ili nam se možete obratiti privatno pozivom u našu ustanovu.

Na trošak HZZO

• Odabrani liječnik primarne medicine daje Nalog
• Medicinske sestre/tehničari s dugogodišnjim iskustvom obavljaju usluge
• Vaš odabrani obiteljski liječnik i patronažna sestra obavljaju nadzor

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu u kući na osnovi stanja i na način utvrđen Pravilnikom HZZO-a.

Privatno

U  prvoj posjeti bolesniku u njegovom domu, medicinska sestra, voditelj procjenjuje potrebe bolesnika za zdravstvenom njegom, predlaže opseg i vrstu usluga, te ovisno o tome dogovara cijenu i način plaćanja.

098 327 620