Vožišće 1, Viškovo Vidi lokaciju

Tens

Smanjuje incidenciju postoperativnih komplikacija (tromboza dubinskih vena, atelektaza i mišićni spazam). Bolesnici s manjim komplikacijama i smanjenjem boli mogu se mobilizirati bez odgađanja (za kineziterapiju, transport i drugo).

tens1

Iskustva govore da TENS visoke frek¬vencije osigurava najbolju kontrolu postoperativne boli.
Metoda se osniva na principu elektroanalgezije, a koristimo ju kod akutne i kronične boli izazvane različitim patološkim procesima, reumatskih bolesti, neurologije, trauma, ortopedskih bolesti.