Vožišće 1, Viškovo Vidi lokaciju

Medicinske vježbe za djecu

Naši fizioterapeuti imaju dugogodišnje iskustvo u ovom području kako bi se osiguralo postizanje cilja i stimulirala djetetova motivacija.

Fizioterapija u djece zahtijeva prisutnost i roditelja koji se educiraju u našoj ustanovi da bi mogli nastaviti neurorazvojni program habilitacijie.
Fizikalna terapija individualna može biti potrebna u bilo koje vrijeme kad dijete ima poteškoće u neurorazvoju i savladavanju svakodnevnih aktivnosti.

Korektivna gimnastika posturalnih razvojnih odstupanja, organizirana  kroz individualizirane i grupne kineziterapijske tretmane je jedna okosnica u prevenciji lošeg držanja  i deformacija kralježnice (skolioze, kifoze te povećane lordoze).

Liječnici specijalisti (fizijatar, ortoped, neurolog) mogu preporučiti fizikalnu terapiju kod djece:
• sportske ozljede
• razvojnih kašnjenja
• cerebralna paraliza
• genetskih poremećaja
• ortopedske ozljede
• srčanih i pulmonalnih oboljenja
• urođene mane  (spina bifida)
• mišićna oboljenja