Vožišće 1, Viškovo Vidi lokaciju

Medicinske vježbe u grupi

Vršimo pregled i evaluaciju gdje osobe idu u prilagođeni program, ovisno o samoj dijagnozi (osteoporoza, ortopedski pacijenti, neurološki…).
Vježbe se provode 2xtjedno u trajanju 45 min.