Vožišće 1, Viškovo Vidi lokaciju

Kineziterapija

Važan naglasak stavljamo na individulalne vježbe uz aktivnu suradnju između korisnika i fizioterapeuta koji su u našoj ustanovi educirani međunarodnim tečajevima i tehnikama.

Kineziterapija se bavi proučavanjem i primjenom pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela kao vježbe radi liječenja oboljelih i ozlijeđenih osoba. Primjenjuje se u svim granama medicine. Glavno indikacijsko područje čine stanja u kojima treba povećati opseg pokreta zglobova, stanje s hipotrofijom i atrofijom mišića, ispravljanje deformacija lokomotornog sustava, nakon preboljenih srčanih i plućnih bolesti i u pripremi porođaja.

Primjena kineziterapije:

- vježbe održavanja i povećanja mišićne snage
- razvijanje ili poboljšanje koordinacije pokreta
- povećanje brzine pokreta
- poboljšavanje stava i držanja tijela
- prevencija i korekcija deformacija
- poboljšavanje funkcija pojedinih organskih sustava
- kondiciranje organizma 

095 900 5355