Vožišće 1, Viškovo Vidi lokaciju

Fizikalna terapija u kući

Fizikalna terapija u kući bolesnika podrazumijeva primjenu rehabilitacijskih postupaka u bolesnikovoj kući nakon otpusta iz bolnice ili toplica, te edukaciju pacijenta i obitelji kao i stručne savjete.

Rehabilitacijski postupci:

 • fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa korisnika
 • mobilizacija zglobova i muskularna reedukacija
 • kineziterapijski postupci (individualne vježbe istezanja, snage i izdržljivosti)
 • tehnike specifične neurofizioterapije
 • prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
 • trening kordinacije i ravnoteže
 • vertikalizacija pacijenta i trening hoda
 • primjena ortopedskih pomagala i proteza
 • fizioterapija za smanjivanje edema (masaža, limfna drenaža, pravilni posturalni položaji)
 • primjena fizioterapijskih aparata u svrhu analgezije i mišićne stimulacije (TENS, FES)
 • respiracijski i kardiovaskularni treninzi
 • krioterapija (terapija ledom i hladnim oblozima)
 • transferi (premještaji) pacijenata te obuka pacijenata i obitelji oko načina premještanja i prilagodbe pacijenata i njegove okoline
095 900 5355