Vožišće 1, Viškovo Vidi lokaciju

Dijadinamske struje

Dijadinamske struje po svojim svojstvima spadaju u niskofrekventne struje. Primjenjuju se svakodnevno ili kod jačih boli 2 puta dnevno. Obično tretmani traju 10 – 20 dana.

Modulacije koje se koriste:

Modulacija 1 – postiže dobar analgetski učinak i kočenje simpatikusa. Ona se primjenjuje u liječenju bolnih stanja i stanja nastalih poremećajem ravnoteže vegetativnog sustava. 

Modulacija 2 – Razvija jači analgetski učinak i jače od modulacije 1 koći simpatikus. Ona djeluje na toniziranje vezivnog tkiva, a taj proces je vrlo važan nakon ozljeda.

Modulacija 3 – ova modulacija predstavlja kombinaciju modulacije 1 i modulacije 2. Ima jako djelovanje na uklanjanje edema i hematoma, na smanjenje tonusa poprečnoprugastih mišića i uklanjanje boli.
 
Modulacija 4 – razvija jaki i dugotrajni analgetski učinak, i zato je dobila ime elektroanalgezija. Primjenjuje se u liječenju bolnih sindroma i izvanzglobnog reumatizma.