Vožišće 1, Viškovo Vidi lokaciju

Cjenik fitness programa

Broj dolazaka Cijena mjesečne članarine
1x tjedno 20 EUR
2x tjedno 30 EUR
3x tjedno 40 EUR
4x tjedno 50 EUR
5x tjedno 60 EUR
jednokratni trening 10 EUR

Fitnes program uključuje mornig mix, pilates, body mix, cross fit.
Programi se mogu međusobno kombinirati

 

 

INDIVIDUALNE MEDICINSKE VJEŽBE  S  TRENEROM Cijena
Pojedinačni trening 20 EUR
2x tjedno (8 dolazaka)                             jedna osoba u terminu 80 EUR
2x tjedno (8 dolazaka)                            2 osobe u istom terminu 55 EUR po osobi
2 x tjedno (8 dolazaka)                           3 osobe u istom terminu 40 EUR po osobi
3x tjedno (12 dolazaka)                          1 osoba u istom terminu 120 EUR
3x tjedno (12 dolazaka)                          2 osobe u istom terminu 100 EUR po osobi
3x tjedno (12 dolazaka)                          3 osobe u istom terminu 80 EUR po osobi

Voditelj individualnih programa je viši fizioterapeut Hrvoje Usmiani.